Skip to content
Mesurador d'estrès elèctric DMM3 El nivell d‟aquesta tensió és una mesura de l‟estrès que actua sobre el cos. El mesurador de tensió corporal DMM3 compta amb un elèctrode corporal per al mesurament de la tensió acoblada sobre el cos. A més, compta amb funció HOLD amb valors màxims i mínims.   Característiques tècniques del mesurador de tensió corporal DMM3 DCV: 400 mV/4/40/400/1000 V ± 0,5% + 2 dgt. ACV: 400 mV/4/40/400/1000 V ± 1,2% + 3 dgt. DCA: 400/4000 µA/40/400 mA/10 A ± 1,0 % + 3 dgt. ACA: 400/4000 µA/40/400 mA/10 A ± 1,5% + 5 dgt. Rang de freqüències: 50-400Hz. Impedància: 400 Ohm/4/40/400 kOhm/4/40 MOhm ± 1,0% + 2 dgt. Capacitat: 4/40/400 nF/4/40/200 µF ± 3,0% + 5 dgt. Freqüències: 10/100/1000 Hz/10/100 kHz/1/10 MHz ± 1,2% + 3 dgt. Temperatura: -20…+760°C (-4…+1400°F) ± 3,0% + 3°C/°F Display: LCG 2,7mm, il·luminat.