Skip to content
AF3 – Aditiu electroconductor

Per barrejar amb les pintures Yshield, com a alternativa a la cinta conductora. Millora la conductivitat per a la derivació a presa a terra.

  • Additiu electroconductor per pintures Yshield.
  • Com a substitut de la cinta conductora EB.
  • Especialment indicat per millorar la electroconductividad de les pintures aplicades en exterior i en superfícies rugoses, gotelé, etc.
  • També apte per pontejar esquerdes lleus.
  • Es barreja homogèniament amb la pintura HSF55, HSF54, NSF34
  • Es precisa presa a terra.

20.40