Skip to content
Cera natural / Sabó Segellador / Aigua de calç

CERA NATURAL

La cera natural preparada artesanalment, està ideada per estucs de calç i tot tipus de revestiments de superfície llisa (interior i exterior). Proporciona un elegant brillantor natural, i li confereix una protecció addicional. Augmenta la lavabilidad de la superfície. Permet obtenir una lluentor natural de bellesa inigualable.

Recomanem aplicar molt poca càrrega cada vegada i estirar molt el producte immediatament per evitar ràfegues fosques. El seu rendiment és molt elevat, podent encerar fins a 30 m2 amb un litre.

SABÓ SEGELLADOR

El sabó fabricat artesanalment, és molt gras i es pot emprar com a acabat de superfícies de tadelakt, i aconsegueix que les superfícies de les parets siguin més resistents a la humitat o a les taques (hidròfugues) sense perjudicar la capacitat difusora de les mateixes.

AIGUA DE CALÇ

En el procés de l’apagada de la calç (mínim 6 mesos), aquesta està en repòs sota una capa d’aigua, l’aigua de calç. Aquesta conté una gran proporció d’hidròxid càlcic, que quan sigui aplicada també farà el seu procés de carbonatació, i això la converteix en un bon consolidant natural per pedra, morter i estuc, sense alterar ni l’aspecte ni les propietats d’aquests. S’empra com fixador per estucs descohesionados.

L’aigua de calç s’empra per dissoldre pigments en les pintures a la fresca, així aquests quedaran fixats sobre la capa d’estuc. També s’empra per donar una veladura decorativa i protectora sobre murs.

Call for Price