Skip to content
CES – Comprovador de presa a terra

Una incorrecta instal·lació elèctrica o de la presa a terra pot ocasionar intensos camps elèctrics en el seu habitatge. Podrà evitar-ho comprovant de forma senzilla la seva instal·lació elèctrica. Només per endolls tipus Schuko.

  • Reconeix interrupcions o dolentes connexions dels conductors elèctrics i de la presa a terra.
  • Fàcil interpretació mitjançant díodes.
  • Informa sobre la situació de l’conductor (esquerra, dreta) per així connectar correctament els consumidors.
  • En cap cas ha de substituir una comprovació professional. S’ha de veure com un complement diagnòstic.
  • Atenció: serigrafia en alemany. Ve amb manual d’ús en castellà.

19.28 

Esgotat