Skip to content
Ciment natural de mina

DESCRIPCIÓ

El ciment natural d’enduriment ràpid de mina MARFIL és un conglomerant hidràulic no expansiu, resistent a l’atac per sulfats i alta durabilitat.

El seu enduriment pot regular amb MARFILCONTROL (Àcid cítric E-330)

S’obté a partir d’un tractament únic de pedra calcària argilosa d’origen subterrani i sense additius químics suplementaris, té una composició química constant formada majoritàriament per Silicat i Aluminat càlcic juntament amb altres elements minoritaris, Cal Magnesi, Sulfat potàssic i sòdic.

CAMP D’APLICACIÓ

OBRA RÀPIDA

-Construcció de sostres de volta.

-Construcció ràpida d’envans.

-Anclaje de perns, marcs, reixes, portes …

-Col·locació de pals i senyals en via pública.

– Restauració d’elements decoratius.

EN PRESÈNCIA D’AIGUA

– Impermeabilització, rejuntat en dipòsits o conduccions d’aigua.

-Registres de Clavegueram, aigües fecals.

– En tot tipus de treballs en immersió.

A RESTAURACIÓ

– En rejuntat de parets de pedra.

– Lliscat de façanes.

– Barrejat amb cals millora les resistències de les mateixes, respectant les seves característiques de durabilitat i permeabilitat a el vapor d’aigua.

A ECO CONSTRUCCIÓ

-Elaboració de morters amb ciment ràpid MARFIL i fibres orgàniques per alleugerir o aïllar parets i forjats.

Call for Price