Skip to content
DKL90 cola de dispersió electroconductor – des de 98,41€

Per a la fixació de l’feltre sobre parets, sostres, terres, portes, etc.

Sense dissolvents, pobra en emissions, base acrílica.

Cobertura: 37,5 m²

Cola de dispersió electroconductor per feltre, teles, malles, etc.

  • Amb capacitat conductora.
  • Per a la fixació de l’feltre sobre parets, sostres, terres, portes, etc.
  • Sense dissolvents, pobra en emissions, base acrílica.
  • Cobertura: 17,5 – 25 m²
  • Recipient: 5 litres

Call for Price