Skip to content
Feltre de LLANA D’OVELLA hort urbà

La llana d’ovella és una fibra natural i renovable que prové de l’esquella regular de l’animal. Els productes que es fabriquen amb aquestes fibres tenen molt baixa conductivitat tèrmica propietat cada vegada més valorada en el sector de la construcció.

El Feltre punxonat és un aïllament tèrmic i acústic en feltres punxonats a força de el recurs natural de la llana que es genera en el procés de l’esquila de les ovelles. Els feltres de llana poden tenir moltes aplicacions:

Com aïllaments tèrmics i acústics es poden col·locar a l’interior d’extradossats i falsos sostres.

En jardineria es poden utilitzar com a protectors de cubertes vegetals i horts urbans, aportant nutrients a les plantes, mantenint la humitat de sistema i reduint l’ús de substrat. Són molt bons abrics per a les plantes en cas de temperatures extremes

Atenció: Preu per metre quadrat – 4,10 € / m2 IVA i transport
Densitat: 450 gr / m2
Mesures: 6 mm x 1,2m x 25m (30 m2)

Call for Price