Skip to content
Maletí combinat MK20

· Maletí format per ME3830B i HF35C

· Per a ús domèstic.

Set compost per HF35C ME3830B maletí

Ús domèstic

DADES TÈCNIQUES

Veure ME3830B

Veure HF35C

EQUIP FORMAT PER:

  • Aparell ME3830B
  • Aparell HF35C
  • Maletí amb interior embuatat
  • Manual d’ús en castellà

Call for Price