Skip to content
Maó massís de fabricació manual

Maó massís de fabricació manual totalment artesanal, cuit en un forn de llenya seguint el procés tradicional. Es poden fer mesures especials per a la restauració d’edificis antics.

El procés productiu de la ceràmica artesanal es resumeix de la següent manera:

Cribratge: En primera instància l’argila la selecció

Pastat: L’argila cribada es transporta fins l’amassadora per afegir-li aigua. Posteriorment el fang es transporta en pasteres fins l’obrador o l’era.

Motlle: El fang rebut de l’amassadora es modela i després es tomba a terra

Assecat: Natural. Fins que s’elimina la humitat a un nivell de l’5-10%; grau d’humitat necessari per introduir les peces al forn i coure sense ruptures.

Cocció: La cocció de l’material es porta a terme gradualment de manera que agafa una temperatura de fins 980º – 1050º. La cocció dura unes 42-52 hores.

Classificació i embalatge: Un cop cuita la fornada, és el moment de deshornar i classificar els materials. A continuació el producte s’embala en palets.

Què oferim: Un tracte personalitzat, assessorament segons necessitats, ens adaptem al vostre projecte buscant sempre la millor solució.

Call for Price