Skip to content
Mesurador d’alta freqüència HF38B
  • Aparell de mesura de radiacions electromagnètiques d’altes freqüències: telefonia mòbil, telefonia sense fils, Wifi, WLAN, etc.
  • Mesuraments fàcils i senzilles.
  • Localització de la font d’emissió.
  • Senyal acústic dels camps polsants.
  • Mesuraments en valors centesimals.
  • Antena Log-Per amb millors característiques de detecció de font d’emissió.
  • Per a ús semiprofessional.

Aparell de mesura de radiacions electromagnètiques d’altes freqüències (telefonia mòbil, wifi, etc), per a ús semiprofessional.

Sector de freqüències: 800 MHz – 2,7 GHz (fins a més de 3,3 GHz amb toleràncies)

507.90