Skip to content
Mesurador d’electricitat estàtica ROM-Elektronik

Mesurador de càrrega electrostàtica ROM-Elektronik  amb Sensor electrostàtic,  cable de connexió a terra en el MALETÍ de transport antiestàtic.

El mesurador de càrrega electrostàtica superficial  de ROM -ELEKTRONIKS,  permet el mesurament de la càrrega electrostàtica en llars i oficines de, per exemple, monitors, catifes, cortines, escriptori de treball etc. Aquestes càrregues electrostàtiques tenen una influència significativa en la qualitat de l’aire de l’habitació (ionització de l’aire) i causant de problemes en la salut i baixes laborals. Són un element important d’una anàlisi de l’espai habitable sota els aspectes de la biologia de l’hàbitat.

Call for Price

CAMPS ELECTRICS CONTINUS

ELEKTROSTATIKMETER – MESURADOR D’ELECTROESTÀTICA

El ElektroStatikMeter és un dispositiu de mesurament electrostàtic compacte amb una pantalla digital per a un mesurament simple i precisa de càrregues estàtiques en el rang positiu i negatiu. L’ampli rang de mesurament, l’alta precisió, la baixa desviació i una resolució de fins a 1 V fan de l’ElektroStaticMeter 1 multitalent per a totes les àrees de mesurament electrostàtica.

El ElektroStatikMeter permet el registre i control de càrregues estàtiques a la zona on estan ubicats els equips de computació, així com en la les fàbriques de productes electrònics i semiconductors. En conseqüència les pertorbacions i danys es poden prevenir amb cseguridad.

El mesurament amb el ElektroStatikMeter d’equips que tenen incloses pantalles de visualització permet l’estimació de la càrrega que reben les persones que treballen a la pantalla. Les càrregues estàtiques de la pantalla produeixen un efecte de succió de les partícules de pols. Aquesta càrrega es pot reduir fàcilment mitjançant l’ús de filtres de pantalla. També en la biologia de la construcció constitueix una eina indispensable per a l’avaluació i selecció dels materials de la de les àrees d’habitatge, p.ex. catifes, cortines i tèxtils. La concentració d’ions petits carregats positiva i negativament en l’aire interior pot afectar-se, el que té efectes en gran mesura en la la qualitat de tot el clima ambient.

CÀRREGUES ESTÀTIQUES

Són part de l’electrostàtica i es produeixen gairebé a tot instàncies en la nostra vida diària. Només per sobre d’una certa intensitat de la descàrrega electrostàtica és perceptible per als éssers humans.

La percepció més comuna és la sensació de descàrrega elèctrica si es toca, p.ex., un radiador per part d’un cos que estigui connectat a terra.

Pes 3 kg
Dimensions 60 × 48 × 22 cm