Skip to content
MFP – Comprovador de fase

Comprovi de forma senzilla si un consumidor està correctament connectat a la xarxa elèctrica.

Una connexió incorrecta de fase d’un llum pot originar un camp elèctric 10 vegades superior al d’un llum connectada correctament.

En cap cas ha de substituir una comprovació professional. S’ha de veure com un complement diagnòstic.

Amb manual d’ús en castellà.

9.12 

Esgotat