Skip to content
Panells de suro expandit

Panells de suro expandit 100% natural per aïllaments tèrmics, acústics i antivibratoris

Producte 100% natural, el suro entre totes els materials d’origen natural, és el que presenta major capacitat aïllant.
Els panells de suro expandit són un producte de suro natural que ha patit un procés tèrmic de torrat.
Aquesta operació comporta la fusió de la suberina, un biopolímer present en l’estructura cel·lular de l’suro que actua com a aglutinant i permet la conformació del material en plaques de forma totalment natural sense necessitat de cap additiu químic.
El procés de torrat incrementa les prestacions aïllants del suro. La cèl·lula s’expandeix, augmenta de volum i millora les característiques tèrmiques i acústiques de l’mateix.El Aglocork Tèrmic és un producte que té elevades prestacions en totes les característiques que defineixen un aïllant, suporta una elevada càrrega sense comprimir-se, és resistent a l’aigua i impermeable, excel·lent comportament tèrmic i acústic, durabilitat pràcticament il·limitada sense pèrdua de característiques, molt transpirable, amb un coeficient de transmissió tèrmica (lambda) constant fins i tot a altes temperatures i inatacable per insectes, fongs, bacteris i altres microorganismes.
El Aglocork Tèrmic no només compleix amb els principals requisits tècnics, sinó que a més és 100% natural, ecològic, sostenible, reciclable i reutilitzable.

Avantatges
100% natural i totalment reciclable
Molt baixa energia incorporada
Dissipador de CO2 (carboni negatiu)
Excel·lent aïllament tèrmic, acústic i antivibracions.
estabilitat mecànica
Durabilitat gairebé il·limitada, mantenint característiques tècniques
Promou el retard tèrmic
Qualitat de l’aire interior A +
Permeabilitat a el vapor d’aigua

Call for Price

PLAQUES DE SURO PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS
AGLOCORK TÈRMIC

Mida de les plaques: 1000×500 mm

gruixos:
20 mm: Caixa de 15 plaques de 1000x500x20 mm, 7.5 m2 per caixa.        PVP./caixa … 84,86 € *
30 mm: Caixa de 10 plaques de 1000x500x30 mm, 5 m2 per caixa.           PVP / caixa … 70,52 € *
40 mm: Caixa de 8 plaques de 1000x500x40 mm, 4 m2 per caixa.             PVP./caixa … 73,01 € *
50 mm: Caixa de 6 plaques de 1000x500x50 mm, 3 m2 per caixa.             PVP./caixa … 68,48 € *
60 mm: Caixa de 5 plaques de 1000x500x60 mm, 2.5 m2 per caixa.          PVP / caixa … 68,46 € *

* Consultar preus per a professionals i grans quantitats.

Altres gruixos:
80 mm: 1000x500x80 mm,     2 m2 per caixa.
100 mm: 1000x500x100 mm, 1.5 m2 per caixa.
120 mm: 1000x500x120 mm, 1.5 m2 per caixa.
140 mm: 1000x500x140 mm, 1.5 m2 per caixa.

Els panells de suro expandit (suro negre) són un producte de suro natural que ha patit un procés tèrmic de torrat. Aquesta operació comporta la fusió de la suberina, un biopolímer present en l’estructura cel·lular de l’suro que actua com a aglutinant i permet la conformació de l’material en plaques de forma totalment natural sense necessitat de cap additiu químic. El procés de torrat incrementa les prestacions aïllants de l’suro. La cèl·lula s’expandeix, augmenta de volum i millora les característiques tèrmiques i acústiques d’ell mateix.
CONFORTABLE

EXCEL·LENT AÏLLANT TÈRMIC
La funció natural de l’suro és protegir les parts vives de l’arbre que el genera. La seva estructura alveolar (impedint circular l’aire), el baix contingut en aigua i la manca de conductivitat dels seus compostos li permeten complir la seva funció d’aïllant de forma efectiva. Presenta una resistència a el pas de la calor 30 vegades superior a la de l’formigó.
EXCEL·LENT AÏLLANT ACÚSTIC
El suro és un excel·lent aïllant acústic. La seva estructura cel·lular actua com a amortidor en la transmissió de les ones sonores, proporcionant excel·lents valors d’atenuació tant en la correcció acústica com en la reducció de sorolls aeris i de percussió. Especialment eficaç quan es col·loca amb un recobriment de guix.

EXCEL·LENT AÏLLANT CONTRA VIBRACIONS
De nou la seva estructura cel·lular li confereix una elasticitat extraordinària. Encara que aquest subjecte a altes pressions (fins a 12 tones per m2) les plaques de suro expandit absorbeixen les ones de xoc produïdes sense traslladar-les a les estructures adjacents.
REGULADOR CLIMÀTIC SENSE EFECTES DE CONDENSACIÓ
Una de les propietats úniques de l’suro és la d’aïllar i a el mateix temps permetre la transpiració entre les superfícies aïllades. Aquest propietat de permetre l’intercanvi gasós sense perdre aïllament evita l’aparició de condensacions, taques d’humitat i la presència de floridures i bacteris.
ESTALVI EN EL CONSUM ENERGÈTIC
Un bon aïllament permet estalviar fins a un 40% en els costos energètics d’un habitatge. Aquest percentatge pot variar depenent de l’grau d’aïllament, la zona climàtica o l’orientació de l’habitatge.
NO ACUMULA ELECTRICITAT ESTÀTICA
A diferència d’altres aïllants d’origen sintètic, el suro no acumula electricitat estàtica, evitant el risc de guspires, migranyes o altres malalties provocades pels camps magnètics generats pels equips elèctrics i electrònics d’un habitatge.
COEFICIENT TÈRMIC ESTABLE
El suro manté les seves propietats aïllants constants durant tot el seu cicle de vida. Aquesta propietat li garanteix que a l’cap de 10 o 50 anys casa mantindrà les mateixes condicions d’aïllament que el primer dia.

ECOLÒGIC
100% NATURAL
Mitjançant un procés de torrat, es produeix la fusió de la suberina, un biopolímer present en l’estructura cel·lular de l’suro que actua com a aglutinant i permet la conformació de l’material en plaques de forma totalment natural sense necessitat de cap additiu químic.
RECICLABLE I REUTILITZABLE
Les plaques de suro es poden reutilitzar independentment dels anys passats des de la seva fabricació i instal·lació en obres. Per exemple durant el 2009 es van desmuntar unes cambres frigorífiques construïdes fa 70 anys. El suro obtingut es trituro i es reutilitza com a granulat per a aïllaments tèrmics.
PRODUCCIÓ SOSTENIBLE
Hi mes de 2 milions d’hectàrees destinades a el cultiu de l’alzina surera amb una producció anual de 340.000 tones, de les quals Portugal produeix el 50%. Durant el procés d’extracció no es tala l’arbre, el que permet la seva regeneració i successives podes.

DURADOR
Inatacable INSECTES I MICROORGANISMES
El suro presenta solament un 6% d’aigua. Aquest baix contingut en aigua, juntament amb un 45% de suberina fa impossible la proliferació de microorganismes el que li confereix una durabilitat il·limitada. A diferència de la fusta el suro mai es podreix.
PUTRESCIBILIDAD NUL·LA
La principal causa de la putrefacció i degradació de qualsevol material és l’acció de larves d’insectes, fongs i microorganismes i el principal element per a la seva supervivència és l’aigua i la temperatura. A major humitat i temperatura, mes ràpida és la descomposició dels materials. El suro, a causa del seu baix contingut en aigua és inatacable per cap d’aquests organismes resultant completament imputrescible.
TOTALMENT RESISTENT A L’INTEMPERIE
La funció original de l’suro en la surera és protegir l’arbre enfront de foc. Això ho aconsegueix a l’cremar només la part exterior, quedant l’interior tancat a l’entrada d’aire i, per tant, a la combustió. Així, encara que el fullatge fos destruït, les parts vitals de l’arbre queden intactes i pot rebrotar un cop passat l’incendi. Aquesta especial estructura cel·lular adaptada als canvis climàtics li confereixen una total resistència a la intempèrie.

LONGEVITAT il limitada
Gràcies a la seva composició i la seva capacitat de resistència a les variacions atmosfèriques, el cicle de vida de l’suro és il·limitat. Garantim les plaques de suro de per vida.

RESISTENT
ALTA RESISTÈNCIA MECÀNICA
La disposició de les cèl·lules en el suro segueix un ordre rigorós de fileres radials, semblant als radis d’una bicicleta, sense que hi hagi buits entre elles. Aquesta DISPOSICIÓ, juntament amb la presència d’aire a l’interior de les mateixes, li confereix una gran resistència mecànica sense perdre lleugeresa ni elasticitat.
GRAN RESISTÈNCIA A LA COMPRESION
La resistència a la compressió és la capacitat que té un material de recuperar el volum inicial després de patir una deformació. En el cas de l’suro, la zona afectada per la deformació no és tan sols aquella en què es contacta sinó que evita que s’estengui l’efecte a les zones confrontants, el que permet una excel·lent resposta a amortiment d’impactes i vibracions.
NO PATEIX VARIACIONS DIMENSIONALES AMB ELS ANYS
Gràcies a la seva imputrescibilidad i la seva capacitat de resistència a les variacions atmosfèriques, el suro no varia de dimensions. Les plaques de 1000×500 a l’cap de 40 anys seguiran amb les dimensions exactes de el primer dia. Això és especialment important en les aplicacions aïllants, ja que s’eviten ponts tèrmics per minves de material.
No es deforma
A causa de la seva resistència a les variacions climàtiques, humitat, calor, etc, no pateix deformacions, mantenint constants les seves dimensions.
NO PERD PROPIETATS
El suro manté constants les seves propietats al llarg del seu cicle de vida. Proves realitzades en reutilitzacions de suro fabricat fa 70 anys donen valors de conductivitat tèrmica, compressió o absorció d’aigua iguals que els obtinguts en produccions actuals (assajos disponibles).

SEGUR
REISTENT A L’ACCIÓ DE HIDROCARBURS
Inert a l’acció d’hidrocarburs, àcids i olis.
NO CONDUEIX L’ELECTRICITAT
A l’mancar d’elements metàl·lics o minerals en la seva estructura cel·lular no condueix l’electricitat.

NO propagador de la flama.
La funció original de l’suro en la surera és protegir l’arbre enfront de foc. Això ho aconsegueix a l’cremar només la part exterior, quedant l’interior tancat a l’entrada d’aire i, per tant, a la combustió. Així, encara que el fullatge fos destruït, les parts vitals de l’arbre queden intactes i pot rebrotar un cop passat l’incendi. El suro és difícilment combustible, no propaga la flama i és autoextingible.
NO ALLIBERA GASOS TÒXICS
En el cas de combustió el fum produït és principalment vapor d’aigua. No allibera clor ni cianur ni cap compost tòxic per a l’ésser humà ni corrosiu per a les estructures de l’edificació.
COMPLEIXEN NORMES CONSTRUCTIVES
Els productes d’aglomerat de suro expandit Barnacork compleixen la norma harmonitzada UNE / EN13170, que regula l’aplicació de plaques de suro aglomerat en aïllaments tèrmics i acústic.