MESURES DE PARÀMETRES AMBIENTALS

        

AUDITORIA DE SALUT

        

¿És saludable el teu espai de treball?

        

 

Acabes la teva jornada laboral cansada, no et concentres, notes que el teu rendiment general és baix, estàs irritable i als teus companys o treballadores els passa el mateix?

La contaminació electromagnètica, química, mala qualitat lumínica i altres paràmetres ambientals  al teu espai de treball poden provocar aquests símptomes.
Analitzem el teu espai a través d’una auditoria de salut, segons protocols SBM 2015 i et proposem solucions en un informe detallat.

      

VALORACIÓ DE LA QUALITAT AMBIENTAL

¿La teva llar és un espai sa? 

 

 

Problemes de son, sudoració nocturna, contractures, marejos?

La Baubiologie és la ciència que engloba l’estudi de l’edifici en relació amb els seus usuaris des d’un punt de vista holístic.

L’anàlisi de determinats paràmetres ambientals, juntament amb les característiques particulars de la ubicació del lloc on s’ha aixecat l’immoble sovint expliquen la presència de malestars i malalties que difícilment es diagnostiquen d’una altra manera.

Analitzem la qualitat ambiental de casa teva Segons protocols SBM 2015 ia través d’un detallat informe, et proposem solucions sovint senzilles d’implementar.