Projectes d’interiorisme

Els espais i els edificis han d’estar construïts i habitats no només sota la perspectiva de la salubritat i el benestar lligada a l’eficiència energètica i de l’absència de contaminants o radiacions perjudicials, sinó també han de ser espais bells i condicionats amb els materials adequats.

El disseny amable i respectuós, d’acord amb el nostre benestar i l’ecologia de l’espai són necessitats humanes fonamentals.

Donat el creixent interès a Espanya per la salut i els materials naturals.

A CasaSalut, com assessoria en disseny interior, oferim aquest servei basat en els aspectes creatius de la biologia de l’hàbitat, perfectament combinats amb els aspectes teòrics i pràctics de la construcció d’espais, des de la pràctica i l’experimentació, el coneixement i l’experiència .